Familia: Oestridae

Orden: Diptera


 
Ura (Dermatobia hominis)
     
  Ura (Dermatobia hominis)