Familia: Geometridae

Orden: Lepidoptera


 
 (Anthometra plumularia)
 (Argyrotome mira)
 (Argyrotome paraguayaria)
 
   (Anthometra plumularia)  (Argyrotome mira)  (Argyrotome paraguayaria)  
 
 
 
 
 (Aspitates ochrearia)
 (Atyriodes janeira)
 (Cabera exanthemata)
 
   (Aspitates ochrearia)  (Atyriodes janeira)  (Cabera exanthemata)  
 
 
 
 
 (Camptogramma bilineata)
 (Catophoenissa dibapha)
 (Certima dositheata)
 
   (Camptogramma bilineata)  (Catophoenissa dibapha)  (Certima dositheata)  
 
 
 
 
 (Charissa mucidaria)
 (Charissa pullata)
Polilla Leonada (Cyclophora nanaria)
 
   (Charissa mucidaria)  (Charissa pullata) Polilla Leonada (Cyclophora nanaria)  
 
 
 
 
 (Cyclophora puppillaria)
 (Cyllopoda bipuncta)
 (Cyllopoda claudicula)
 
   (Cyclophora puppillaria)  (Cyllopoda bipuncta)  (Cyllopoda claudicula)  
 
 
 
 
 (Cyllopoda jatropharia)
 (Cyllopodini sp.)
 (Dichorda porphyropis)
 
   (Cyllopoda jatropharia)  (Cyllopodini sp.)  (Dichorda porphyropis)  
 
 
 
 
Bougainvillea Looper (Disclisioprocta stellata)
 (Eois isographata)
 (Eois sp.)
 
  Bougainvillea Looper (Disclisioprocta stellata)  (Eois isographata)  (Eois sp.)  
 
 
 
 
 (Epicemis sp.)
 (Epimecis anonaria)
 (Epimecis conjugaria)
 
   (Epicemis sp.)  (Epimecis anonaria)  (Epimecis conjugaria)  
 
 
 
 
 (Epimecis puellaria)
 (Epimecis sp.)
 (Erateina siliquata)
 
   (Epimecis puellaria)  (Epimecis sp.)  (Erateina siliquata)  
 
 
 
 
Corazón Dorado (Eubaphe sp.)
 (Eudule sp.)
 (Eudulophasia invaria)
 
  Corazón Dorado (Eubaphe sp.)  (Eudule sp.)  (Eudulophasia invaria)  
 
 
 
 
 (Euphyia perturbata)
 (Euphyia sp.)
 (Eupithecia oxycedrata)
 
   (Euphyia perturbata)  (Euphyia sp.)  (Eupithecia oxycedrata)  
 
 
 
 
 (Fulgurodes lilianae)
 (Geometridae sp.)
Polilla Gris (Glena sp.)
 
   (Fulgurodes lilianae)  (Geometridae sp.) Polilla Gris (Glena sp.)  
 
 
 
 
 (Graphidipus sp.)
 (Halesa aenetusaria)
 (Herbita sp.)
 
   (Graphidipus sp.)  (Halesa aenetusaria)  (Herbita sp.)  
 
 
 
 
 (Heterusia cruciata)
 (Heterusia quadruplicaria)
 (Idaea complexaria)
 
   (Heterusia cruciata)  (Heterusia quadruplicaria)  (Idaea complexaria)  
 
 
 
 
 (Idaea sp.)
Polilla Gris con Sombras Marrones (Iridopsis defectaria)
 (Iridopsis sp.)
 
   (Idaea sp.) Polilla Gris con Sombras Marrones (Iridopsis defectaria)  (Iridopsis sp.)  
 
 
 
 
 (Iridopsis validaria)
 (Leucula festiva)
 (Macaria regulata)
 
   (Iridopsis validaria)  (Leucula festiva)  (Macaria regulata)  
 
 
 
 
 (Macaria sp.)
 (Malleco sp.)
 (Malleco versicolor)
 
   (Macaria sp.)  (Malleco sp.)  (Malleco versicolor)  
 
 
 
 
 (Mallomus sp.)
 (Melanchroia aterea)
 (Melanchroia chephise)
 
   (Mallomus sp.)  (Melanchroia aterea)  (Melanchroia chephise)  
 
 
 
 
 (Microsema gladiaria)
 (Nebula emilia)
Esmeralda de Borde Rojo (Nemoria lixaria)
 
   (Microsema gladiaria)  (Nebula emilia) Esmeralda de Borde Rojo (Nemoria lixaria)  
 
 
 
 
 (Nepheloleuca absentimacula)
 (Nepheloleuca illiturata)
 (Nepheloleuca politia)
 
   (Nepheloleuca absentimacula)  (Nepheloleuca illiturata)  (Nepheloleuca politia)  
 
 
 
 
 (Nepheloleuca sp.)
 (Oospila asmura)
 (Oospila includaria)
 
   (Nepheloleuca sp.)  (Oospila asmura)  (Oospila includaria)  
 
 
 
 
 (Oospila sp.)
 (Opisthograptis luteolata)
 (Opisthoxia claudiaria)
 
   (Oospila sp.)  (Opisthograptis luteolata)  (Opisthoxia claudiaria)  
 
 
 
 
 (Orthonama obstipata)
 (Oxydia nimbata)
 (Oxydia sinuosa)
 
   (Orthonama obstipata)  (Oxydia nimbata)  (Oxydia sinuosa)  
 
 
 
 
 (Oxydia sp.)
 (Oxydia vesulia)
Mariposa Leopardo (Pantherodes pardalaria)
 
   (Oxydia sp.)  (Oxydia vesulia) Mariposa Leopardo (Pantherodes pardalaria)  
 
 
 
 
 (Patalene aenetusaria)
 (Patalene hamulata)
Sin foto  
   (Patalene aenetusaria)  (Patalene hamulata)  (Perizoma pastoralis)  
 
 
 
 
 (Pero amanda)
 (Pero sp.)
 (Phrudocentra janeira)
 
   (Pero amanda)  (Pero sp.)  (Phrudocentra janeira)  
 
 
 
 
 (Phrygionis privignaria)
 (Phrygionis sp.)
 (Phyllodonta sp.)
 
   (Phrygionis privignaria)  (Phrygionis sp.)  (Phyllodonta sp.)  
 
 
 
 
 (Pigia tergeminaria)
Sin foto
 (Polla optimaria)
 
   (Pigia tergeminaria)  (Polla carnipennis)  (Polla optimaria)  
 
 
 
 
 (Rhodometra sacraria)
 (Rhopalodes sp.)
 (Sabulodes sp.)
 
   (Rhodometra sacraria)  (Rhopalodes sp.)  (Sabulodes sp.)  
 
 
 
 
 (Sabulodes triangula)
 (Semaeopus nisa)
 (Semaeopus sp.)
 
   (Sabulodes triangula)  (Semaeopus nisa)  (Semaeopus sp.)  
 
 
 
 
 (Semaeopus vigoraria)
 (Semiothisa sp.)
Polilla Blanca (Sericoptera mahometaria)
 
   (Semaeopus vigoraria)  (Semiothisa sp.) Polilla Blanca (Sericoptera mahometaria)  
 
 
 
 
 (Sphacelodes vulneraria)
Polilla Esmeralda del Sur (Synchlora frondaria)
 (Synchlora gerularia)
 
   (Sphacelodes vulneraria) Polilla Esmeralda del Sur (Synchlora frondaria)  (Synchlora gerularia)  
 
 
 
 
 (Synchlora sp.)
 (Thyrinteina arnobia)
 (Trygodes musivaria)
 
   (Synchlora sp.)  (Thyrinteina arnobia)  (Trygodes musivaria)  
 
 
 
Fatbirder's Top 1000 Birding Websites

EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados

Certificados SSL