Familia: Agromyzidae

Orden: Diptera


 
 (Liriomyza sp.)
 (Melanagromyza neotropica)
   
   (Liriomyza sp.)  (Melanagromyza neotropica)