Familia: Tetranychidae

Orden: Prostigmata


 
Acaro de Dos Puntos (Tetranychus urticae)
     
  Acaro de Dos Puntos (Tetranychus urticae)