Familia: Gryllotalpidae

Orden: Orthoptera


 
Grillo Topo (Neoscapteriscus sp.)
     
  Grillo Topo (Neoscapteriscus sp.)