Pepitero Gris
Saltator coerulescens Vieillot, 1817
Amazonian Grey Saltator
Sabiá-gongá

Familia: Thraupidae
Orden: Passeriformes
Clase: Aves
Filo: Chordata
Reino: Animalia
Usuario
Tipo de Mapa
Sexo
Etapa de vida

Estado de Conservación según BirdLife International: Preocupación Menor
 Ver más información en BirdLife International


Cargando mapa...